روز: می 28, 2016

جراحی بینی

بیهوشی جراحی بینی

بیهوشی در عمل بینی بسیاری از مراجعه کنندگان برای عمل بینی ،تمایل به اطلاع در  رابطه به نوع بیهوشی در اتاق عمل دارند . روزانه تعداد زیادی از افراد این سوال را میپرشند که آیا عمل جراحی بینی بیهوشی عمومی دارد یا با بی حسی موضعی صورت میگیرد؟ هرچند روش هایی مثل بی حسی موضعی […]

ادامه مطلب