روز: سپتامبر 6, 2017

موارد استفاده ایمپلنت

موارد استفاده ایمپلنت زمانیکه یک سمت دندان طبیعی باشد و یک یا تعداد بیشتری از یک دندان از انتهای هر قوس دندان از بین رفته باشد . زمانیکه در یک یا هردوتا فک تمام دندانهای ازبین رفته باشند . زمانیکه فاصله بین دندانهای جلو در اثر ازبین رفتن یک دندان در صورتیکه دندانهای کناری آن […]

ادامه مطلب