دسته: آزمایشگاه

الکتروفورز

الکتروفورز آزمایشگاه در اهواز ، آزمایشگاه الکتروفورز، حرکت مولکول های حاوی بار در محلول، با کمک عبور یک میدان الکتریکی از ترکیب مورد نظر، در جهت الکترود حاوی بار مخالف است. به دلیل تفاوت در شارژ الکتریکی، شکل و اندازه، مولکول ها و اجزای مختلف یک ترکیب با سرعت های متفاوتی مهاجرت می کنند، بنابراین […]

ادامه مطلب

زالی

آزمایشگاه ، آزمایشگاه پزشکی زالی، گروه نادری از اختلالات ژنتیکی است که منجر به بی رنگی و یا روشن شدن پوست، مو و یا حتی چشم افراد می شود. در برخی موارد، زالی با اختلالات بینایی نیز همراه می باشد. طبقه بندی زالی اختلالات ژنی، گونه های متفاوتی از آلبینیسم را ایجاد می کند. که به […]

ادامه مطلب