برچسب: متخصص گوارش

کولونوسکوپی

فوق تخصص گوارش ، متخصص گوارش در چه مواردی کولونوسکوپی تشخیصی توصیه میشود؟ – هرگونه دفع خون همراه دفع مدفوع یا جدای از آن – دفع مدفوع سیاه با ظاهر قیر روان در صورتی که آندوسکوپی معده منشا خونریزی را از معده تایید نکرده باشد – آزمایش خون مخفی مدفوع مثبت گزارش شود – کم خونی […]

ادامه مطلب

آندوسکوپی معده

 آندوسکوپی معده با ابزار های مخصوص انجام می گیرد.آندوسکوپ وسیله ای است که جهت تشخیص ، برای مشاهده درون بدن فرد از آن استفاده می شود . از آندوسکوپی برای مشاهده درونی مری ، معده و اثنی عشر استفاده می شود . همواره آندوسکوپی دقیقترین راه برای تشخیص بیماریهای گوارشی به خصوص معده و اثنی […]

ادامه مطلب